Mesevár Napköziotthonos Óvoda

BEMUTATKOZÁS

A Mesevár Napköziotthonos Óvoda bemutatása
Prügy az ország Észak-keleti részén elterülő "V" betű alakú Taktaköz hét falva (Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj, Taktabáj, Prügy, Taktakenéz, Taktaharkány) közül az egyik, jelenleg 2695 lélekszámú községe.
E település nevéhez fűződnek Móricz Zsigmond (1885-1891) gyermekévei.
Napjainkban egyre nagyobb és erősebb teher nehezedik szinte minden családra. Az életszínvonal romlása, a munkanélküliség és egyéb mentálhigiénés problémák rányomják bélyegüket a családokra is, ami alól a legkisebb gyermek sem kivétel. Ezért, az óvoda fontos feladata, hogy a községben élő 3-7 éves korú gyermekek közül a lehető legtöbb járjon óvodába. Ez azért szükséges, mert a gyermekek mindennapi szükségleteiket az óvoda hatékonyabban tudja kielégíteni, mint a nehéz helyzetben élő családok.Múlt és jelen
A prügyi Napköziotthonos Óvoda 1972. október 2-án nyitotta kapuit. Tevékenységükről a községben csak az étkezéssel kapcsolatos pénzügyi okmányok maradtak. Az intézmény 25 férőhelyes osztatlan csoporttal, egy óvónővel működött, pedagógiai munka az akkor érvényben lévő Nevelési Program alapján folyt.
1982-ben 4 csoportra bővült, 7 óvónő ,5 dajka, egy élelmezésvezető, 5 konyhai alkalmazott, 1 fűtő végezte a teendőket. A konyha bővítése után az iskola napköziotthonának az élelmezését is az óvoda látta el. A dolgozók akkori összlétszáma 19 fő volt.
A község vezetősége 2004-ben úgy döntött,hogy nem a régi épületet újítja fel, hanem új területen, egy 125 férőhelyes- ami ma már 130 férőhelyes-, 5 csoportos óvodát épít a település kis lakói számára. Az óvodában 2 vegyes csoport és 3 osztott csoport működik.
2005. szeptember 1-től új élet kezdődött mind a kisóvodások, mind a dolgozói kollektíva számára.
Az új óvoda a "Mesevár" nevet kapta. Területe 1400m2, minden igényt kielégítő, Európai Unió normáinak minden szempontból megfelelő. Az óvoda tárgyi feltételei
Az óvodai csoportszobák tárgyi felszereltsége, eszközellátottsága megfelel a 11/1994(VI.8)MKM rendelet 2007.évi módosításának 7.sz. mellékletében meghatározott követelményeknek.

5 tágas, világos csoportszoba, gyermeköltöző és mosdó áll rendelkezésre a csoportok tevékenységeinek szervezésére, melyek barátságosak, gyermekcentrikusa
n berendezettek. A tornaszoba és az ebédlő összenyitásával lehetőség nyílik ünnepségek, rendezvények, értekezletek,szakmai napok szervezésére. A foglalkoztató helyiségek a kiscsoportos gyermeki tevékenységek szervezésére alkalmasak pl: fejlesztőfoglalkozások, logopédia, zene-ovi.
Irodák, felnőtt öltözők, mosdók állnak rendelkezésre a felnőtt munkavégzésre. A szertárak és raktárhelyiségek segítik a pedagógusok munkáját.
Az intézmény rendelkezik 300 férőhelyes főzőkonyhával, napi háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára.
Óvodánk udvara tágas, jól felszerelt fajátékaink (mászókák, homokozók, csúszdák, libikókák, "Boldogkővár" rugós játékok) melyek megfelelnek minden Európai Uniós és biztonsági előírásnak, kiválóan alkalmasak a gyermekek fokozottabb képesség, készségfejlesztésére, mozgáskultúrájuk alakítására.

Intézményünk ingyenes speciális szolgáltatásai

  • Logopédia. Speciális fejlesztés beszédhibás gyermekek részére heti 5 órában
  • Gyermektánc-népi játékok tanítása heti 4 órában 5-6-7 éves gyermekek részére
  • Hitoktatás. Tiszteletben tartva s szülők világnézeti-vallási meggyőződését. Heti 1 alkalom.
  • Angol nyelvi foglalkozás naponta 30 perc
  • Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő foglalkozása


Személyi feltételek
Az óvoda dolgozói létszáma: 21 fő

Óvodapedagógusok:
Erdősné Csikai Éva óvodavezető
Kovács Judit Brigitta óvodavezető helyettes
Demeter Sándorné /Kriszti/ (angol)
Garay Lászlóné /Piroska/ (fejlesztőpedagógus, néptánc, kulturálisfeladatok)
Jánossy Andorné /Gabi/ (újságfelelős)
Murvainé Takács Adrienn (pszichopedagógus –gyógypedagógus tanár)
Szabó Enikő (újságfelelős)
Tarnóczi Andrásné /Manyika/ (gyermekvédelmi felelős)
Tóth Sándorné /Marika/ (fejlesztőpedagógus, szakszervezeti megbízott)
Zavodnyik Erika (munkaközösség vezető)
Pedagógus munkát közvetlen segítő dajkák:
Csehely Györgyné /Margitka/
Csörszné Bodó Lídia /Jutka/
Kiss Józsefné /Klárika/
Pataki Istvánné /Klárika/
Tarnóczi Béláné /Éva/
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
Schweiczerné Kiss Judit (élelmezésvezető)
Tapa József (szakács)
Vidorka Nándorné (szakács)
Csepely Istvánné (konyhai dolgozó)
Mátyás Józsefné (konyhai dolgozó)
Zsindely Józsefné (konyhai dolgozó)

 


© 2003-2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.